چارت بینایی سنجی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 2 نتیجه

چارت بینایی سنجی

تست بینایی و انواع آن میزان عملکرد چشم را از ابعاد مختلف بررسی می کند. برخی از تست های بینایی، توانایی چشم ها را در مشاهده ی جزئیات اشیای نزدیک و دور و همین طور نقائص میدان بینایی بررسی می کنند، از طرفی توانایی مشاهده ی رنگ های مختلف هم ارزیابی می شود. تست بینایی به همراه سایر معاینات برای بررسی سلامت چشم ها کاربرد دارند. از انواع چارت بینایی سنجی برای تست بینایی میتوان استفاده کرد.